Podmínky použití

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Přečtěte si, prosím, pozorně následující Podmínky použití. Nákup nebo užívání našich produktů znamená, že jste si přečetli a přijali tyto podmínky.

LICENCE

Naše webové stránky vám poskytují neexkluzivní omezenou licenci na používání šablon a dalších produktů prodáványch přes naše webové stránky nezávislými poskytovateli obsahu (dále jen "produkty") v souladu s těmito Podmínkami (dále jen "licence").

 • OMEZENÉ POUŽITÍ

  Můžete používat každý jednotlivý produkt pouze pro jeden projekt patřící buď vám nebo vášemu klientovi. Musíte koupit stejnou šablonu znovu, pokud chcete použít stejný design pro jiný projekt.

 • ZMĚNY

  Můžete provést potřebné změny produktů, které jste zakoupili tak, aby odpovídaly vašim potřebám.

 • NEOPRÁVNĚNÉ POUŽITÍ

  Nesmíte umístit žádný z našich produktů, modifikované nebo nemodifikované formě, na disketu, CD nebo jakékoli jiné médium. Nesmíte je také nabízet k redistribuci nebo prodeji bez předchozího písemného souhlasu SmileTemplates.com.

 • PŘEVODITELNOST

  Nesmíte sub-licencovat, postoupit nebo převést tuto licenci třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu SmileTemplates.com.

 • VLASTNICKÉ PRÁVO

  Nemáte nárok práva duševního vlastnictví nebo výhradní vlastnictví k žádnému z našich produktů, ať už modifikovaných nebo nemodifikovaných. Všechny produkty jsou vlastnictvím nezávislých poskytovatelů obsahu. Naše produkty jsou poskytovány „tak jak jsou“ bez záruky jakéhokoli druhu, ať už vyjádřené nebo předpokládané. Naše společnost nebo její zástupce neodpovídají za jakékoli škody, včetně, ale nejen, přímých, nepřímých, zvláštních, náhodných nebo následných nebo jiných škod vyplývajících z použití nebo nemožnosti použití našich produktů.

VRÁCENÍ PENĚZ

Vzhledem k tomu, že SmileTemplates.com nabízí nefyzické neodvolatelné zboží, nevracíme náhrady po dodání produktu. Na tuto skutečnost upozorňujeme před provedením nákupu. Prosím, ujistěte se, že jste si pečlivě přečetli sekce „Obsah šablony“ a „Vlastnosti šablony“. Výjimkou může být pouze situace, když výrobce přebírá odpovědnost za neshodu produktu s jeho popisem na webových stránkách. V tomto případě je náhrada vrácená po vzájemné dohodě zúčastněných stran. Lhůta pro náhradu je jeden týden po termínu dodání.

OCHRANA PROTI PODVODŮM

Nákup může být pozastaveno kvůli manuální kontrole proti podvodům po dobu 10 až 20 minut, stejně jako to může být pozastaveno na delší dobu pro vážnější vyšetřování. Ke kontrole proti podvodům dochází z důvodu rostoucího počtu podvodů transakcí od osob, které nejsou skutečnými držiteli kreditních karet používaných při koupi.
Naše společnost si vyhrazuje právo na změnu nebo upravu těchto podmínek bez předchozího upozornění.